3 augustus 2020

De Levieten … vierenzeventig. De zangers: de nakomelingen van Asaf: honderdachtentwintig.
Ezra 2:40-41
Tellen
Tellen doe je met je tien vingers. In de Bijbel gaat het meestal om tellen met de bedoeling niemand kwijt te raken. Ben je een getelde, dan ligt er een hand om je heen. Vandaag voegt de schrijver van dit bijbelboek een belangrijke lijst toe aan zijn verslag. Allemaal ‘getelden des HEREN’. Te beginnen met Zerubbabel uit Davids familie en straks stadhouder in Jeruzalem. En Jesua, een priester. Zij keren terug met een hele groep mensen. Alles bij elkaar 42.460 mensen (vs. 64). Het valt op dat er veel priesters bij zitten. Meer dan vierduizend. Maar van de Levieten melden zich er maar 74. Liepen die niet zo hard meer? Soms zie je oud-ambtsdragers nergens meer warm voor lopen. Gelukkig gingen er ook 128 zangers mee terug. Allemaal uit de school van Asaf. Zulke mensen zijn altijd welkom. Al meteen onderweg. Niks ieder zijn eigen muziek via oortjes. Kun je nog zingen? Zing dan mee!
‘Gij neemt mij bij de rechterhand ...’ (Ps. 73:8 nieuwe berijming)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/