4 december 2020

... overeenkomstig het Evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is.
1 Timotheüs 1:11
Het Evangelie heeft een adres
Paulus zit nog met die leraars van de wet, ze willen al hun regels opleggen. Waar zijn jullie mee bezig? In het kruis mag je roemen. Wat kan de wet dan nog doen? Christus heeft je immers verlost. De wet werkt als een spiegel om erin te kijken en een zondaar te laten ontdekken hoe fout hij zit. Een schrikeffect kan het teweegbrengen. Ook bij kerkmensen. Verborgen zonden zijn ook zonden, waardoor je voor God niet kunt bestaan. Hier worden er wat opgenoemd. Aan duidelijkheid ontbreekt het niet. Vandaag wordt er een speciale zonde belicht, als het gaat over mannen. Voor hen is het Evangelie, de blijde boodschap. Daar is het Evangelie van Jezus Christus ook voor bestemd. In een van mijn gemeenten was er zoveel liefde voor zo iemand, zoveel gebed. Hij deelde in vergeving van de zonden en stierf in vrede, door het Evangelie dat hem was toevertrouwd. ‘Zie, Die ’t Licht is in de nacht!’
Het Evangelie schittert het heerlijkst tegen de donkere hemel van de zondaar.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/