21 juli 2021

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
Openbaring 21:1
Herschapen
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jesaja profeteerde ervan (65:17). Petrus zegt: 'Wij verwachten die' (2 Petr. 3:13). Johannes mag dit al zien. En er is geen dreigende zee meer. Het is een radicaal vernieuwde schepping. Herschapen. De Schepper is Dezelfde gebleven. Alle bewoners hebben toegang tot de stad waarover het verder gaan zal, de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Zij is de tegenpool van de stad Babylon, de hoer. Ze is als een bruid sierlijk gemaakt voor haar man. Een luide stem laat uit de hemel heerlijke beloften horen. Gods verbond wordt volmaakt vervuld! Gods tent is bij de mensen, Hij woont bij hen, Hij is Zelf bij hen. Hoe heerlijk zal dat zijn! Zij zullen Zijn volk zijn en Hij hun God. Hij droogt al hun tranen. De dood is er niet meer. Geen rouw, jammerklacht en moeite meer. Dat alles is voorbij. Zo nieuw wordt alles.
'Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.' (Ps. 51:12)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//