27 september 2021

Ik heb u … Maar als u …
Numeri 33:53b, 55a
Doortocht en intocht
'Gedenk de weg …!' Van uittocht tot intocht. Het aantal pleisterplaatsen in de woestijn is 42: 6x7, een opvallend mooi getal. Hoe goed is het om in je leven een pas op de plaats te maken. Omkijken. Gedenken. Je afvragen: 'Wie ben ik voor de Heere geweest? Wie is de Heere voor mij geweest? Nu buig ik me in dankbaarheid neer.' De intocht is verzekerd. Kanaän, een geschenk van God. Daar is geen plaats voor afgoderij. Israël moet de heidenen uit het land verdrijven. Een reformatie tot in de kern moet plaatsvinden. Alleen de dienst aan de levende God mag er zijn. Maar wanneer Israël het heidendom laat voortwoekeren keert de Heere de orde om. Dan zal God met Zijn volk doen zoals Hij met de inwoners van het land dacht te doen. Wie de geschiedenis van Israël vanaf deze intocht overdenkt, ziet hoe ernstig dit woord van God gemeend is.
'Zo zij ontheiligen, wat Ik heb voorgeschreven, / dan mogen zij gewis voor Mijne straffen beven! (Psalm 89:13, berijmd)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//