28 november 2021

Eerste Adventszondag
En de HEERE bracht een omkeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. … Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen.
Job 42:10a en Lukas 6:35a
Bidden uit liefde
De verhouding tussen de Heere en Job is hersteld. Toch is Job nog niet bevrijd van alle gevolgen van de zware tijd die achter hem ligt. Hij is nog gebonden in de verschrikkelijke herinneringen aan het optreden van zijn vrienden en zijn familie. God Zelf bevrijdt Job uit deze gebondenheid. De verhouding met zijn vrienden wordt hersteld in het gebed dat Job voor hen bidt. Job doet dit zonder iets van hen terug te verwachten. Job heeft zijn naaste lief zoals God het heeft bedoeld. Ook de band met zijn naaste familie en andere vrienden wordt hersteld. Zij hebben hem in zijn lijden alleen gelaten. In de gemeenschap van een maaltijd worden ook deze relaties hersteld. Zo wordt Job bevrijd van de kwade herinneringen. 'De HEERE zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere' (vs. 12). Ook dit doet de Heere uit liefde, zonder iets terug te verwachten.
Het is Advent. Wij herdenken: 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' (Joh. 3:16)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//