7 december 2021

Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.
Mattheüs 4:1
De leiding van de Geest
Bij de Jordaan daalde de Geest op Jezus neer. Het is deze Geest die Jezus wegleidt naar de woestijn. Waarom? Om verzocht te worden door de duivel. De Geest van God leidt Jezus op een verrassende manier. De Geest plaatst Jezus in de vuurlinie, in het hart van de strijd. Zonder de confrontatie met de duivel, zonder strijd met de overste van deze wereld is er geen overwinning en is er uiteindelijk ook geen vrede. De doorbraak van Gods Koninkrijk gaat met heftige strijd gepaard. De boze machten worden niet genegeerd, maar verslagen. Wij mogen leven na Goede Vrijdag en Pasen, wij mogen weten dat de beslissende slag geleverd is. Toch is de strijd nog niet voorbij. Wat merk je van die strijd in je leven? Zou de Geest van God daar op de een of andere manier de hand in hebben? Zo ja, met welke bedoeling?
De boze machten worden niet genegeerd maar verslagen.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//