20 januari 2022

Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is HEERE, dan door de Heilige Geest.
1 Korinthe 12:3
De Geest (1): geloofsbelijdenis
Wanneer heb jij voor het laatst de Heilige Geest ervaren? Waarschijnlijk ga je bij zo’n vraag direct op zoek naar bijzondere dingen. Gevoelens die je raakten, woorden die binnenkwamen, wonderlijke gebeurtenissen die je veranderden. En nu werkt de Geest ongetwijfeld door zulke dingen heen. Hij is de kracht van God in ons leven en daar valt veel van te verwachten. En toch zijn die bijzondere dingen níet Zijn hoofdwerk. De Korinthiërs waren zwaar onder de indruk van hun eigen geestelijkheid. Er gebeurden spectaculaire dingen. Maar als Paulus het hart van de Geest samenvat, dan zegt hij dit: ieder die Jezus als HEERE van zijn leven belijdt doet dat door de Heilige Geest. Die belijdenis is zó ingrijpend en zó wonderlijk … dat zou je als mens zelf nooit bedacht hebben. Alles wat de Geest doet, staat in dat kader. Dus, nog een keer: wanneer heb jij de Heilige Geest ervaren?
‘’t Is de Geest die mij doet zeggen: “Jezus Christus is de Heer”‘ (Lied 360, Op Toonhoogte 2015)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//