4 juli 2022

… om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt.
Psalm 138:2c
Naamsverheerlijking
David is uitzinnig van vreugde; Gods uitreddingen zijn hartverwarmend en hartveroverend. David heeft goede ervaringen met God. Na het ‘Ik zal U loven met heel mijn hart’ is hij daarover breedvoerig. Gods trouw, Zijn gebedsverhoring, Zijn ruimtescheppende ontferming. Niemand redt zoals de HEERE, Die bezig blijft met helpen en verlossen. Hij houdt Zijn woord, komt Zijn beloften na. David kan dankbaar terugkijken en met vast vertrouwen vooruitzien. Zijn hele leven is in Gods vaste hand. Ja, wie is gelijk aan onze God? We maken natuurlijk de toespitsing op de Heere Jezus! Het moet gezegd worden: één belofte stijgt boven alle beloften uit. De Messias komt! Daarin schittert Gods Naam bovenal. We luisteren naar de Beloofde, de Vader gaf Hem. Hij bidt in Johannes 17 en Hij zegt tegen Zijn Vader dat Hij ‘Zijn Naam’ verheerlijkt heeft en geopenbaard. In Zijn beloofde Zoon maakt de HEERE Zijn Naam wonderbaar groot.
God schrijft Zijn beloften in het hart van Zijn kinderen.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/