6 juli 2022

Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.
Psalm 139:6
God is bewogen met mij
Zeer vertrouwd met God. Heerlijk. Intiemste dingen delen met Hem. Hij kent je door en door. David zegt het: ‘heere, U doorgrondt en kent mij.’ Van zijn prilste begin is God er. David heeft geen geheimen voor zijn God. Geheimen bewaren is er niet bij. David probeerde het weleens maar de HEERE doorzag hem en verhinderde het. God pakte hem stevig aan en hij moest met zijn hele hebben en houden voor de dag komen. Altijd gezien, waar je ook zit, loopt of staat. Je diepste roerselen zichtbaar. Gods kennen en dat door God gekend worden is wonderlijk en onbegrijpelijk. Een geweldig troostrijk bewustzijn dat God alles van je weet én alles doet tot je behoud. Zijn liefde waarmee Hij je liefheeft garandeert jouw diepe liefde tot Hem. Zijn liefde en kennis zijn een veilige schuilplaats. Daarom gezegd: ‘Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb.’
Alleen Jezus doet een mens hét doel bereiken. (J.P. Versteeg)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/