16 augustus 2022

… met innerlijke ontferming bewogen.
Lukas 10:33
Voorbijgaan of helpen?
Jezus geeft geen rechtstreeks antwoord op de vraag: ‘Wie is mijn naaste?’ Hij vertelt een verhaal. Een man op weg naar huis wordt tussen Jeruzalem en Jericho overvallen en zwaar gewond achtergelaten. Hulp is broodnodig. Er komt een priester aan. Hij zal vast hulp verlenen, maar hij loopt door. Dan komt er een Leviet aan. Hij komt wel dichterbij, maar loopt ook door. Maar dan komt er een Samaritaan aan, die met ontferming is bewogen. Hij verbindt en verzorgt de gewonde man, legt hem op zijn ezel en brengt hem naar een herberg waar hij het verblijf betaalt. Wie goed doet, goed ontmoet! Wanneer verlenen wij echt hulp? Als we ingeschakeld worden voor een actie voor de kerk, voor hulp aan een land dat geteisterd wordt door een aardbeving of een cycloon. Gaan we op die manier niet gemakkelijk voorbij aan de nood dicht bij huis?
Wat vind je van de houding van de priester en de Leviet?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/