29 november 2022

En u, broeders, word niet moe goed te doen.
2 Thessalonicenzen 3:13
Instructie
Hoe moeilijk is het om als christen staande te blijven in onze wereld die vervuld is van zichzelf en aan het eigenbelang denkt. Eerst ik en de rest zoekt het zelf maar uit! Tegenover mensen die zo denken, zegt Paulus: blijf als christen het goede doen. Misschien reageer je fel en denk je: Paulus kan makkelijk praten, hij moet zelf maar eens in een situatie verkeren waarin je uitgebuit wordt. Met moeite heb ik geld verdiend, moet ik me nu laten uitbuiten door luie mensen? Misschien kun je door liefdadigheid mensen helpen die het nodig hebben. Loopt iemand de kantjes eraf, breng hem dan tot andere gedachten – misschien komt hij tot een ander inzicht. Maar behandel hem niet als een vijand, laat hem voelen dat je het beste met hem voorhebt. Hij is je broeder! Wees ondanks alles in Christus’ Naam één verbondsfamilie. Volhard in deze hartelijke liefde!
Kerkelijke tucht moet altijd gericht zijn op hernieuwd discipelschap.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/