3 december 2022

In die tijd zullen aan de HEERE van de legermachten geschenken worden gebracht …
Jesaja 18:7a
Geschenken voor de HEERE
Wie kent niet het zoemende geluid van insecten? Het klinkt dreigend. In een wereld waarin de volkeren hun vleugels uitslaan om hun eigen macht te vergroten klinkt het woord van God. ‘Wee het land van vleugelgegons.’ Waarschijnlijk een verwijzing naar het geluid van de sprinkhanen in het gebied van de Nijldelta. De sprinkhanen zijn een beeld voor het leger van Cusj, een gebied in de nabijheid van Ethiopië. Vanuit Zijn woonplaats ziet de HEERE de bedreigingen, maar ook grijpt Hij op het juiste moment in. Wij moeten leren dat wij enkel veilig zijn wanneer wij op Hem vertrouwen. Hij regeert en leidt. Wonderlijk klinkt het toekomstige heil door. Tot de HEERE van de legermachten zullen geschenken worden gebracht. God ontvangt de eer, ook vanuit de heidenvolken. Kom, laten wij Hem aanbidden. Zo gaf eeuwen later een man uit Ethiopië zijn leven aan de HEERE. Dan reis je met blijdschap!
Wat kunnen wij vandaag aan de HEERE schenken?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/