3 februari 2023

Zij zei daarop: Laat het zijn zoals u gezegd hebt. Toen liet zij hen gaan (…) En zij bond het scharlaken koord aan het venster.
Jozua 2:21
Het geloof van Rachab
Twee verspieders worden door Jozua naar Jericho gestuurd. Wat blijkt? God is al eerder in Jericho dan de verspieders, en dat horen zij uit de mond van Rachab de hoer. Zij legt een indrukwekkende belijdenis af. De basis van die belijdenis is dat ze gehoord heeft van de grote daden van God in de geschiedenis van het volk Israël. Ze weet dat Jericho en heel Kanaän door de heere aan Israël gegeven is. Zij gebruikt hier de naam heere, de God van het Verbond. Zij belijdt haar geloof, dat de heere, de God van Israël, een God is boven in de hemel en beneden op de aarde. Vanuit datzelfde geloof vraagt zij vrijmoedig om het behoud van haar leven en dat van haar familie, omdat zij de verspieders geholpen heeft. De verspieders en deze vrouw sluiten een verbond en het teken daarvan is een scharlaken koord. En dat is voor haar genoeg. Zij geloofde God en werd behouden, zij en haar huis.
Het geloof grijpt God aan in Wie Hij is.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/