6 februari 2023

Die twaalf stenen die zij uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal.
Jozua 4:20
De gedenkstenen
Gedeeltelijk wordt in het vierde hoofdstuk hetzelfde verteld als wat in het derde hoofdstuk verteld werd. Maar er worden ook wezenlijke dingen aan toegevoegd. De Heere gaf aan Jozua de opdracht om twaalf mannen, die al eerder waren aangesteld, uit elke stam één, stenen uit de Jordaan te laten halen. Jozua zal die later in Gilgal oprichten tot een monument. Jozua zelf zorgde dat er twaalf andere stenen werden neergelegd op de plaats waar de voeten van de priesters hadden gestaan midden in de Jordaan. Opnieuw valt hier Jozua’s gehoorzaamheid op en zijn nauwkeurigheid hierbij. De bedoeling van dit monument wordt duidelijk gemaakt. Als kinderen later aan hun vaders zouden vragen wat de betekenis ervan was, dan moest aan hen verteld worden welke grote wonderen de Heere hier gedaan had. Dat mocht Israël nooit vergeten, maar ook alle volken van de aarde moesten horen dat de hand van de Heere sterk was, opdat allen de Heere zouden vrezen.
Terugdenken aan Gods grote daden is een wezenlijk onderdeel van het geloofsleven.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/