28 maart 2023

Verblijd u, jongeman, in uw jeugd, en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen.
Prediker 11:9
Levensplezier
Zorg ervoor dat je geestelijk en lichamelijk gezond blijft. Wij hebben leven en dood, ziekte en gezondheid niet in eigen hand. Daarin zijn we afhankelijk van God Die het leven regeert. Wees blij als de zon schijnt, heb daar plezier in, want de dagen van de duisternis zijn niet te tellen. Heb plezier als je jong bent; dat is een periode waarin het leven onbezorgd en ongecompliceerd is. Doe waar je zin in hebt voordat de dagen van de ouderdom komen. Leef volop met je hart en ogen in Gods geschapen wereld van het goede dat Hij geeft. Maar weet ook dat God rekenschap van je vraagt. Hij is een God Die het recht handhaaft. De raad om hart en ogen te volgen is geen vrijbrief om erop los te leven in het kwaad. Het roept je juist op om te leven binnen de grenzen van Gods geboden in gehoorzaamheid aan Hem.
Wie een zonnetje brengt in het leven van een ander, wordt er ook zelf door verwarmd.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/