9 juni 2023

… want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.
2 Korinthe 4:18
De wereld in 4D
Stel je even voor dat je een stripfiguur bent. Je leeft in 2D, alles plat en voorspelbaar. Alle figuren om je heen precies in de juiste volgorde. Je wereld is beperkt en meetbaar. Dan, op een dag, komt er een dimensie bij. Je gaat in 3D leven. Wát een verschil! Je gelooft je eigen ogen niet. Zoveel beweging, zoveel diepte, zoveel nieuwe mogelijkheden. Wat komt 2D dan tekort! Gelovig leven is als leven in een 3D-wereld, terwijl je van een 4D-wereld weet. Je verlangt naar die dag waarop je er een dimensie bij krijgt. De dag dat je ogen volledig opengaan voor een wereld die er nu al is, maar die je nog niet ziet. Dát is de grond voor je hoop: Gods dimensie. De dimensie van Zijn nieuwe wereld: Zijn Koninkrijk. En dat zet jouw leven in een totaal ander licht. Kijk verder dan wat je denkt te zien!
‘Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare én onzichtbare dingen.’ (Geloofsbelijdenis van Nicea)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/