20 februari 2024

En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard.
Richteren 13:2
Een man beschaamd door zijn vrouw
Het lijkt wel Advent. Een engel komt naar een vrouw die nog geen kinderen gehad heeft om aan te kondigen dat ze een zoon zal krijgen met een speciale roeping. Maar het zal geen geboorte uit een maagd worden. De gelijkenis met de geboorte van Samuel is daarom nog treffender, al komt daar geen engel aan te pas. De beginwoorden van vers 2 zijn woordelijk dezelfde als in 1 Sam 1:1 en ze komen verder in de Bijbel nergens meer zo voor. We zien hier een (naamloze) vrouw die een belangrijke rol speelt, zoals vaker in Richteren. Manoach speelt een bijrol, alleen al doordat hij alles maar half begrijpt. Het komt niet eens in hem op dat zijn vrouw al omgekomen had moeten zijn vanwege het zien van God voordat hij Hem zelf zag. Zijn vrouw moet het hem uitleggen. Zij herkent Gods goedheid, dat hij na veertig (!) jaar onderdrukking ongevraagd redding gaat geven. Maar het verschil met Samuel is groot.
De toebrenging van de onbekeerde echtgenoot moet dan en nacht op het hart van zijn vrouw liggen, totdat zij de vervulling verkregen heeft (Charles Haddon Spurgeon)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2024/