18 mei 2024

En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden
Handelingen 5:11
Een domper op het werk van de Heilige Geest
Waar blijft Ananias, zo vraagt, zijn vrouw Saffira zich ongerust af, er zal toch niets gebeurd zijn? Ze wist wat hij ging doen en daarom gaat ze richting de gemeente. Nee, ze was onwetend van de diepingrijpende gebeurtenis die was voorgevallen. Petrus vraagt haar of ze voor zoveel geld het land hebben verkocht. Ze noemt hetzelfde bedrag als haar man. Nee, het appèl dat er in de vraag van Petrus zit, hoort ze niet. Saffira hoort niet achter de vragen van Petrus, de woorden uit Deut 6:16: " U zult de HEERE, uw God niet op de proef stellen". Petrus spreekt het oordeel van God uit, want de dragers die Ananias grafwaarts hebben gedragen, zullen met haar dezelfde gang maken. Gaat het zo in de gemeente van Christus? In Jeruzalem gaat dit plotselinge overlijden van mond tot mond en de schrik zit erin. Stagneert de groei van de gemeente nu? Zo gevaarlijk kan het zijn om tot de gemeente Gods te behoren. Bedenk wie de levende God is, als u en ik voor Hem staan. Hij prikt dwars door onze show-godsdienst heen! Daar kan wat show zijn! Bij U is vergeving, in Christus Naam, zo wordt u gediend en gevreesd.
De levende God kan je niet bedriegen
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2024/