22 mei 2024

Wat moeten wij doen, mannenbroeders?
Handelingen 2:37b
Crisis
Wat bleef erover van het Joodse Pinksterfeest? Ze herdachten de wetgeving en het begin van de oogst. Velen hebben staan luisteren naar de Pinksterpreek van Petrus. Ze worden geraakt door het Woord, door de wind van de Geest. De beschuldigingen zijn niet mis, maar ze raken hun hart; moordenaars zijn van de Zoon van God, de beloofde Messias. Dat is wat anders dan het Joodse Pinksterfeest vieren. Crisis. Zo gebeurt het als de Geest werkt door het Woord, dan gaat het stormen in je geweten, in je ziel. In Zeeland zeggen ze wel: "Het valt naar binnen", je wordt geraakt. Petrus is woordvoerder van de mannenbroeders. Hij roept op tot bekering, tot dopen. Doopwater is allereerst oordeelswater, teken van Gods gericht. Wie zich liet dopen, bevestigde het oordeel en dat hij schuldig was aan de dood van Jezus. Dopen was ondergaan in het oordeelswater en gereinigd worden. Wat een opwekking! Om heilig jaloers op te zijn. Crisis? Zij die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. De crisis is over, voor die Gods woord aannemen. Dan blijft er rust over voor het volk van God.
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer vergeef mij en genees mij. Vader kom ontmoet mij hier (Opw. 642)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2024/