Psalm 123
Het boek Psalmen

HSV

Gebed om redding

1Een pelgrimslied.

Ps. 115:3Ik sla mijn ogen op naar U,

Die in de hemel zit.

2Zie, zoals de ogen van dienaren

gericht zijn op de hand van hun heren

en zoals de ogen van een dienares

gericht zijn op de hand van haar meesteres,

zo zijn onze ogen gericht op de HEERE, onze God,

totdat Hij ons genadig is.

3Wees ons genadig, HEERE, wees ons genadig,

want wij zijn meer dan verzadigd met verachting.

4Onze ziel is meer dan verzadigd

van de spot van de zorgelozen,

de verachting van de hoogmoedigen.

123

Bede om redding

1Een lied Hammaälôth. Ps. 115:3.Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit.

2Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren; gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw; alzo zijn onze ogen op den HEERE, onzen God, totdat Hij ons genadig zij.

3Zijt ons genadig, o HEERE! zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat.

4Onze ziel is veel te zat des spots der weelderigen, der verachting der hovaardigen.