Psalm 29
Het boek Psalmen

HSV

Gods majesteit in het onweer

1Een psalm van David.

Ps. 96:7,8Geef de HEERE, machtige heersers,29:1 machtige heersers - Letterlijk: zonen van God; zie ook Ps. 89:7.

geef de HEERE eer en macht.

2Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,

buig u voor de HEERE neer in Zijn heerlijke heiligdom.

3De stem van de HEERE klinkt over de wateren,

Ex. 9:23de God der ere dondert;

de HEERE is op de grote wateren.

4De stem van de HEERE is vol kracht,

de stem van de HEERE is vol glorie.

5De stem van de HEERE breekt de ceders,

ja, de HEERE verbreekt de ceders van de Libanon.

6Hij doet de Libanon huppelen als een kalf

en de Sirjon als een jonge, wilde os.Zie Zie ..

7De stem van de HEERE hakt vurige vlammen uit de wolken.

8De stem van de HEERE doet de woestijn beven,

de HEERE doet de woestijn Kades beven.

9De stem van de HEERE doet de hinden jongen werpen

en ontschorst de wouden;

maar in Zijn tempel zegt eenieder: Hem zij de eer!

10De HEERE troont boven de watervloed,

ja, de HEERE troont als Ps. 10:16Koning voor eeuwig.

11De HEERE zal Zijn volk kracht geven,

de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.

29

Gods majesteit in het onweer

1Een psalm van David. Ps. 96:7, 8.Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen! geeft den HEERE eer en sterkte.

2Geeft den HEERE de eer Zijns Naams, aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms.

3De stem des HEEREN is op de wateren, Ex. 9:23.de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren.

4De stem des HEEREN is met kracht, de stem des HEEREN is met heerlijkheid.

5De stem des HEEREN breekt de cederen; ja, de HEERE verbreekt de cederen van Libanon.

6En Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.

7De stem des HEEREN houwt er vlammen vuurs uit.

8De stem des HEEREN doet de woestijn beven; de HEERE doet de woestijn Kades beven.

9De stem des HEEREN doet de hinden jongen werpen, en ontbloot de wouden; maar in Zijn tempel zegt Hem een iegelijk eer.

10De HEERE heeft gezeten over den watervloed; ja, de HEERE zit, Ps. 10:16.Koning in eeuwigheid.

11De HEERE zal Zijn volk sterkte geven; de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.