Psalm 70
Het boek Psalmen

HSV

Gebed om spoedige hulp

1Een psalm van David, voor de koorleider, om te doen gedenken.

2Ps. 40:14 enz.Haast U, o God, om mij te redden;

HEERE, kom mij spoedig te hulp.

3Ps. 35:4,26; 71:13Laat beschaamd en rood van schaamte worden

wie mij naar het leven staan;

laat terugwijken en te schande worden

wie vreugde vinden in mijn onheil.De SV heeft deze idiomatische uitdrukking letterlijk vertaald met “iemands ziel zoeken”. Aangezien deze uitdrukking tegenwoordig nog maar door weinigen begrepen wordt, heeft de HSV ervoor gekozen deze uitdrukking idiomatisch te vertalen met “iemand naar het leven staan”. Het Hebreeuwse “nèfèsh” dat in de SV vaak ten onrechte met “ziel” is vertaald, kan overigens, afhankelijk van de context, ook heel goed vertaald worden met “leven”.

4Laat als loon voor hun smaad terugkeren

wie zeggen: Haha!

5Laat in U vrolijk en verblijd zijn

allen die U zoeken;

laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen:

Laat God groot gemaakt worden!

6Maar ik ben ellendig en arm;

o God, kom spoedig tot mij.

U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder.

HEERE, wacht niet langer!

70

Bede om haastige hulp

1Een psalm van David, voor den opperzangmeester, om te doen gedenken.

2Ps. 40:14 enz.Haast U, o God, om mij te verlossen, o HEERE, tot mijn hulp.

3Ps. 35:4, 26. 71:13.Laat hen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken; laat hen achterwaarts gedreven en te schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad.

4Laat hen terugkeren tot loon hunner beschaming, die daar zeggen: Ha, ha!

5Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen, die U zoeken; laat de liefhebbers Uws heils geduriglijk zeggen: God zij groot gemaakt!

6Doch ik ben ellendig en nooddruftig; o God, haast U tot mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; HEERE, vertoef niet!