21 april 2019

Eerste Paasdag
En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in.
Johannes 20:5
Buitenstaander
Johannes ziet als eerste de doeken liggen. Toch blijft hij buitenstaander. Hij wilde als eerste bij het graf zijn. Wat houdt hem nu tegen? Wat houdt jou tegen om verder te komen? Verder dan een eerste oppervlakkige blik? Petrus ging naar binnen om alles goed te bekijken: de doeken, de zweetdoek voor Zijn hoofd op een andere plaats. Opgerold. Alsof ze nu niet meer nodig zijn! Wat mag dit betekenen? Dat vroeg toen ook Johannes zich af. Hij volgt Petrus. Maar met deze toevoeging: ‘en hij zag het en geloofde’. Hij kwám tot geloof. Hij liet deze waarheid bij zichzelf toe: Jezus leeft! Volgens Lukas (Luk. 24:11) vonden de discipelen het allemaal kletspraat. Begrijp jij dat? Ik geloof dat ook wij een heleboel ongeloof bij onszelf moeten overwinnen. Maar waarmee begin je? Johannes wijst op de Schrift (bijv. Ps. 16:10). Die kan ons hart ervoor openen. Maar dan moet het wel eerst Pinksteren worden!
Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.