22 april 2019

Tweede Paasdag
Jezus zei tegen haar: Maria!
Johannes 20:16
Bij name genoemd
Maria stelt wezenlijk een moderne vraag: ‘Waar is het lichaam dan gebleven?’ Bij de moderne mens kun je niet aankomen met: Hij is opgestaan. Immers, dan moet Zijn lichaam toch nog ergens zijn?! Met alle kennis van het heelal is voor een hemel geen plaats meer. Geloven jij en ik dan in sprookjes? Nee, wis en waarachtig niet! Jezus heeft Maria niet met argumenten overtuigd. Hij roept haar bij haar naam: ‘Maria!’ Ik kan dat niet met droge ogen lezen. Dit is een schot recht in het hart! Daarin herken ik voluit de Meester. Jij wordt bij name genoemd. Weet je nog van de goede Herder? ‘(...) en hij roept ze bij hun naam en leidt ze naar buiten’ (Joh. 10:3). Dat is Jezus ten voeten uit! Net als Maria mag ook jij vandaag antwoorden: Meester! Hij nodigt je uit om Hem als je Meester te herkennen. Dan trek je samen verder in Zijn spoor.
Dit licht dat in het duister sliep, is God Die ons bij name riep.