23 april 2019

Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.
Johannes 20:21
Op missie
Met Pasen worden de discipelen alvast op missie gestuurd. Jezus blies op hen, zoals God eens de mens tot leven wekte: ‘Hij blies de levensadem in zijn neusgaten’ (Gen. 2:7). Zo werd de mens tot een levend wezen. Op Pasen voelen de discipelen de wind van Jezus’ adem. Als teken dat zij de Geest ontvangen. Een nieuwe wind gaat waaien. De ramen en deuren gaan wijd open! De boodschap is: Vrede! De vrede van Christus. De vergeving mag worden uitgesproken. Het kwaad wordt echter wel erkend. Anders valt er ook niets te vergeven! Zo komen mensen tot nieuw leven. Jezus’ zending wordt hun zending. Met Pinksteren horen wij dat wij allen daarin delen. Niet allen hebben dezelfde taak. Maar jij en ik dragen wel samen de zending van Jezus. Het gaat ons allen aan. Jij en ik, wij zijn allen betrokken. Ieder op zijn eigen wijze, zoals God dat heeft gewild.
Maak zichtbaar Uw genade door mij en om mij heen.