24 april 2019

(...) zal ik beslist niet geloven.
Johannes 20:25
Voorwaardelijk geloof
Ongelovige Thomas? Hij gáát voor zijn Meester! Was daarom zijn teleurstelling des te groter? Hij was er die eerste keer niet bij geweest. Dat zegt mij wel genoeg. Intussen blijft hij zitten met een beeld van Jezus dat hem niet verder helpt. Het klopt gewoon niet. Zijn wrede dood klopt niet. Al die verhalen over Zijn terugkeer uit de dood kon Thomas al helemaal niet plaatsen. Op hun aandringen waarschijnlijk komt hij wel weer in hun kring. Maar hij gelooft er niks van! Alleen, tenzij ... Hij wil het met eigen ogen zien. Met eigen handen tasten. Het litteken van de spijkers. De speerstoot in Zijn zij. Geloven op onze voorwaarden. Wil jij dat ook wel? Boter bij de vis. Wat denk je van al die mensen die wel de wonderen zagen maar desondanks niet in Jezus geloofden? Hoe kom je dan tot geloof? In elk geval niet door jouw voorwaarden te stellen!
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten.