25 april 2019

(…) zalig zijn zij, die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.
Johannes 20:29
Niet zien en toch geloven
Er zal nog wel veel meer geloof gevraagd worden! Als eenmaal de vervolging oplaait, zal het helemaal op vertrouwen aankomen. Als je pas wilt geloven op jouw voorwaarden komt er niks van terecht. Je zult de moed spoedig opgeven. De druk van de vijandschap tegen Jezus wordt je algauw te groot. Waarom zou je jezelf zoveel ellende op de hals halen? Weglopen bij Pasen wordt weglopen bij je missie. Jezus verklaart je zalig als je Hem gelooft op Zijn Woord. Je mag je voegen bij de zaligen uit Mattheüs 5. Iedereen verklaart ze voor gek. Jezus denkt daar anders over. Hij verklaart ze voor zalig, gelukkig. Wat een zaligheid, wat een geluk, als jij Hem voor de Levende houdt. De Heer, Die de dood heeft overwonnen! Die jou draagt, dag aan dag. Ook jouw Heere en jouw God. Zeg dan maar: ‘Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!’ Dan geloof je op Zijn eigen macht en gezag.
Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis.