26 april 2019

maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God (...)
Johannes 20:31
Opdat u gelooft
Het gehele Evangelie is hiervoor geschreven: opdat jij gelooft. Meer heb je niet nodig. Johannes streeft geen absolute volledigheid na. De discipelen hebben Jezus nog wel vele andere tekenen zien doen. Tegenwoordig willen mensen er graag nog van alles bijhalen. Een rusteloos zoeken zonder echt te vinden. Johannes houdt het kort: dit is het en daarmee kun je het doen. Het grootste teken dat Jezus ooit liet zien is Zijn opstanding. Vandaaruit mag alles duidelijk worden: dat Hij de beloofde Messias is. De Christus, Die moest lijden en sterven voor de zonden van de gehele wereld. De Zoon van God, zoals Johannes de Doper dat ontdekt bij Zijn doop in de Jordaan. Door God Zelf erkend en aangewezen. Het gaat om het ware leven: opdat jij het leven zult hebben in Zijn Naam. Geloven en leven zijn innig verbonden. Geloof is een zaak van heel de mens: je hart, je ziel, je verstand, je kracht.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.