9 juni 2019

Eerste Pinksterdag
Maar Petrus, die daar (…) stond, verhief zijn stem en sprak tot hen (…)
Handelingen 2:14
Je kunt van Petrus zeggen wat je wilt, maar hij is wel weer de eerste die opstaat. Nu midden op straat, ergens in de buurt van de tempel. Het geluid van de stormwind midden in de stad had iets gehad van een sirene. Dan gaan er ook altijd mensen lopen. Ze zijn een en al aandacht. Kritisch ook natuurlijk. Want wat moet je met al die stemmen op hoge toon in verschillende talen? Petrus gaat ervoor staan. Mannen broeders, lieve mensen, dit is de profeet Joël. In een tijd van grote geestelijke dorheid heeft Joël geprofeteerd, dat aan het eind van een wereldwijde dorheid God Zelf Zijn eigen Geest zal uitstorten. Op ouderen en jongeren, mannen en meisjes, werkgevers en werknemers, maakt niet uit wie je bent. God zal Zijn leven uitstorten. En dan: wie de Naam van de Heer aanroept, die zal behouden worden. Dat is Gods ultieme bedoeling. Doen!
O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw naam in het oor.