10 juni 2019

Tweede Pinksterdag
Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn.
Handelingen 2:32
Getuigen
Vandaag luisteren we naar de eerste preek van Petrus. Een echte beginnerspreek met veel bijbelteksten en weinig toepassing. En of er wel een punt gemaakt wordt? In Petrus’ preek kan de punt je niet ontgaan. Het gebeuren mag de vervulling zijn van de profetie van Joël, maar volgens Petrus gaat het de Heilige Geest er vooral om Jezus Christus te verkondigen. Als de door God tot in de hemel verhoogde Heer.
De dood van Jezus zal de meesten nog vers in het geheugen liggen. Maar wat hun mogelijk ontgaan is: God wekte Jezus op. Jezus als Messias van God heeft nu de Geest uitgestort. Als een stromende regen van leven en genade. Daarvan zijn wij getuigen, zegt Petrus. Getuigen zijn mensen die iets hebben gezien. Geloof Petrus en ga ook staan in de regen van de Geest. Word ook doornat. En dank God. Jezus leeft en wij met Hem.
Getuigen vertellen geen verhaaltjes, zij zeggen hoe het is.