11 juni 2019

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn (…)
Handelingen 2:39
Kinderpinkster
Het is meestal niet netjes om een spreker te onderbreken. Een juffrouw of een docent. Maar soms kun je niet wachten tot je iets mag zeggen. Gebeurt hier ook zoiets? Petrus is nog helemaal niet klaar. Ze onderbreken hem. ‘Wat moeten we doen?’, vragen ze diep geraakt. Petrus zegt: ‘Keer je tot Jezus, laat je dopen, ontvang vergeving en een nieuw hart door de Heilige Geest. En ook voor jullie kinderen geldt deze belofte.’
Dat is ineens opmerkelijk. Is het Pinksterfeest ook iets voor kinderen? Zeker wel. Waar grote mensen samenlopen, zijn altijd ook kinderen. Ze zien hun vaders schrikken. En zij? Wat moeten zij? Petrus is hun al voor. Als God zijn liefde over ons uitstort, dan geldt die liefde ook onze kinderen. Zeker als je ze nog op je arm hebt. Of aan de hand. Ze delen in de gave van God. Met de kinderdoop is echt niets mis.
Zij zullen saam, de groten met de kleinen, dansend de harpen en cymbalen slaan. (Psalm 87:4 berijmd)