14 juli 2019

Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, alleen niet met een volkomen hart.
2 Kronieken 25:2
Amazia’s halfslachtigheid
Vandaag gaan we naar de kerk om de HEERE te dienen, ik hoop met een volkomen hart. Koning Amazia doet het tegenovergestelde: hij diende de HEERE niet met een volkomen hart. De HEERE zegent hem, maar hij zoekt zijn hulp bij afgoden. Amazia is halfslachtig, hij wil de HEERE én de afgoden dienen, dat werd zijn val. Misschien gaan wij ook naar de kerk met een halfslachtig hart. Hoe komt dat? Zoek je zekerheid door de dingen om je heen? Amazia moest leren dat de grote dingen van de wereld geen zekerheid bieden. Met een klein leger en vertrouwen op God kan hij overwinnen. Maar dat gaf hem geen zekerheid. Jezus zegt: ‘Zalig ben je als je Mij niet gezien hebt en toch gelooft.’ Stel je vertrouwen niet op zekerheden uit de wereld, maar alleen op de HEERE ! Door de verkondiging uit Gods Woord ontvangen we alleen Gods zekere belofte.
In relatie met de HEERE kunnen we dagelijks alles overwinnen, dat zich tegen ons verzet.