12 augustus 2019

(…) omdat de zaak bij God vaststaat en God Zich haast om die uit te voeren.
Genesis 41:32
God is getrouw, Zijn plannen falen niet
Jozef spreekt hier als profeet. Hij schaamt zich niet voor het feit dat hij in God gelooft. Wat zal dat wonderlijk geklonken hebben in deze zaal met al die wetenschappers. God … waar heeft die man het over? Hij, net uit de gevangenis, zegt dat het plan van God vaststaat. En nu aan de slag. Om mensen van de honger niet te laten omkomen. Hier ligt een wereldwijd vraagstuk op tafel. Er is voldoende voedsel om alle honger te stillen op deze wereld. Het wereldvoedselvraagstuk. Hier gooien we zomaar voedsel weg. Het is zonde om weg te gooien, zo maakt de grootgrutter uit Zaandam reclame (om toch maar beter te verkopen). Hadden we maar meer wijze mannen, mannen met Godsvertrouwen, die niet alleen denken aan eigen land en belang, maar betrokken zijn om de naaste wereldwijd te dienen. Achter deze woorden van Jozef is God bezig om Zijn plan uit te voeren. Zijn belofte aan Abraham, Izak en Jakob is de HEERE niet vergeten. Om een volk, Zijn volk in het leven te behouden. God is getrouw, Zijn plannen falen niet.
Overvloed en honger maken ons medeverantwoordelijk voor het aangezicht van God.