13 augustus 2019

Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef (...)
Genesis 41:57
Honger in omliggende landen van Egypte
Vaak worden hele streken door honger geteisterd vanwege droogte. De omliggende landen rond Egypte worden ook getroffen. Het lijkt er niet van te komen dat de beloften aan Abraham in vervulling zullen gaan. De HEERE had immers aan Abraham beloofd dat in hem, vanuit het land Israël alle volken van de wereld gezegend zouden worden. Het lijkt wel of Jozef zijn levensgeschiedenis is vergeten. Hij was zeventien toen hij als slaaf werd verkocht en nu is hij veertig. Het lijkt erop dat hij assimileert in Egypte. Hij trouwt met een Egyptische vrouw die een Egyptische naam draagt: Zafnath Paaneah, wat zo iets betekent als ‘redder van het land’. De honger laat zich ook voelen in het gezin van Jakob in het land Israël. Uit alle landen komt men naar Jozef. Hier verwijst Jozef naar Christus, de Redder van de wereld, van zondaren. Hij is het Brood des levens. Jezus zei: ‘Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid’ (Joh. 6:51).
Je hebt brood voor het lichaam en brood voor de ziel nodig.