16 augustus 2019

Toen ontzonk hun de moed, en bevend zeiden zij tegen elkaar: Wat is dit dat God ons heeft aangedaan?
Genesis 42:28
De moed laten zakken
Het kan je opeens overvallen als sommige ingrijpende gebeurtenissen zomaar over elkaar heen tuimelen. Je valt van het ene probleem in het andere. Hoe kom ik erdoorheen? Het lijkt wel of de bodem onder je wegzakt. De broers werden verdacht van spionage. Ze zijn op de terugweg naar Kanaän. Hun ezels zijn beladen met zakken graan en bij de eerste herberg stoppen ze om hun pakezels eten te geven en tot hun stomme verbazing ontdekken ze dat het betaalde geld boven in de geopende zak zit. Vreemder kan het niet. Ze komen tot de vraag wat God hiermee voor heeft. In hun nood betrekken ze God. Jawel, als de moed ontbreekt, het donker is, leer mij dan Uw weg, de weg die eeuwig is. Als de grond onder je voeten weg zakt, blijf dan bidden, het van de HEERE verwachten. Als de moed ontbreekt om door te gaan, troost dan HEERE, soms na lange tijd, liefdevol en moedig mij weer aan!
maar die de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen (...)
(Jes. 40:31)