14 september 2019

(…) waaronder u schijnt als lichten in de wereld
Filippenzen 2:15
Uitstraling
Er wordt naar ons gekeken. Die christenen kunnen wel mooi praten, maar gedragen ze zich er ook naar? Dat is een argwanend kijken. Maar het kan ook positief. ‘Dat is een christen, dus die kun je wel iets toevertrouwen.’ Als dat van ons gezegd wordt, is dat ook tot eer van God, schrijft Paulus. Door in positieve zin anders te zijn dan je niet-gelovige omgeving, ben je een getuige van je Heere en Heiland. We leven in een donkere wereld. Zeker, er zijn mensen wie het voor de wind gaat. Maar hun geluk blijkt vaak broos. Er hoeft maar iets te gebeuren of het wordt donker. Wat geweldig als christenen dan licht mogen uitstralen. In de Bergrede sprak de Heere Jezus ook over het laten schijnen van ons licht opdat Vader in de hemel verheerlijkt wordt. Want daar is het allemaal uiteindelijk om begonnen: Gods eer. Hebt u, heb jij die uitstraling al?
Het hele leven van een christen zou uit niets anders moeten bestaan dan lofprijzing en dankzegging aan God. (R. Sibbes)