13 september 2019

want het is God die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.
Filippenzen 2:13
Van A tot Z Gods werk
‘Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven’, schrijft Paulus in vers 12. Dat klinkt ons vreemd in de oren. Je kunt toch juist je eigen zaligheid niet bewerken? Dat kan alleen God. Je kunt daarmee worstelen. Paulus spreekt hier een verlossend woord. Inderdaad, dat kun je niet. Maar God doet het! Niet alleen het werken van je zaligheid, maar zelfs het verlangen naar dat werken (het ‘willen’), dat eraan voorafgaat. Het is van A tot Z Zijn werk. Maar wij worden er wel helemaal bij betrokken. God werkt in ons, zodat wij in beweging komen. Voor ‘werken’ staat een woord waarvan ons woord ‘energie’ is afgeleid. God is de grote Bron van energie waardoor wij gaan willen en werken. Zonder die energie kunnen we niets. Maar eenmaal aangedreven door deze Bron van energie wordt ons hart gericht op Hem en willen wij niets liever dan Hem zoeken en dienen.
Wij zijn waarlijk dankbaar als we niet alleen Gods lof vertellen maar daar ook naar leven. (Th. Watson)