12 september 2019

opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie (…)
Filippenzen 2:10
Elke knie gebogen
Zowel in de dagtekst van vandaag als in Romeinen 14 haalt Paulus het woord van de profeet Jesaja aan (45:23) dat elke knie zich zal buigen voor de Heere. Opmerkelijk dat Hij Zich in dat hoofdstuk ook Heiland noemt (45:21). Geen wonder dat Paulus het betrekt op de Heere Jezus aan Wie alle eer moet zijn. Omdat Hij in nederigheid en gehoorzaamheid de wil van de Vader deed en op aarde Zijn heilswerk volbracht, heeft de Vader Hem nu een plaats aan Zijn rechterhand in de hemel gegeven. Voor Hem moet iedereen knielen. Straks zal dat volkomen vervuld worden wanneer Hij teruggekomen is en alle dingen nieuw maakt. Nu is het vervuld in iedereen die knielt voor deze machtige Heiland. Hebben wij onze knie al gebogen of houden we die nog hardnekkig recht? Wees niet dwaas, want eenmaal moet die knie wel buigen, maar dan onvrijwillig. Buig hier en nu en doe het met dezelfde blijdschap als Paulus.
Dankbaarheid is een bloem die alleen opbloeit als ze in diepe nederigheid is geworteld. (J.C. Ryle)