11 september 2019

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was
Filippenzen 2:5
Hoe ben je gezind?
Het Griekse woord voor ‘een gezindheid (in je) laten zijn’ zijn we al twee keer in de brief aan de Filippenzen tegengekomen, maar steeds anders vertaald. Het zat namelijk ook in de woorden ‘eensgezind’ en ‘een van gevoelen’ in vers 2 van dit hoofdstuk. Paulus gebruikt het maar liefst tien keer in de hele brief. Het is dus blijkbaar een erg belangrijk woord voor hem als hij de Filippenzen schrijft. Je zou het ook met ‘intenties’ kunnen vertalen. Waar ben je op gericht? Hier worden de Filippenzen opgeroepen om dezelfde intenties te hebben als de Heere Jezus Christus. Zijn gerichtheid was niet op Zichzelf, maar op de wil van de Vader, ons ten goede. Die gezindheid wil Hij door Zijn Geest ook werken in allen die Zijn eigendom geworden zijn door het werk dat Hij in nederigheid volbracht. Waar zijn wij op gericht? Voor Paulus blijkbaar een belangrijke vraag!
Al is een kind van God dankbaar voor de geringste mate van genade, hij houdt altijd dorst naar Christus en de Geest van Christus. (Th. Watson)