17 september 2019

Ontvang hem dan in de Heere, met alle blijdschap, en houdt zulke mensen in ere.
Filippenzen 2:29
Met blijdschap ontvangen
Je leest het soms op een geboortekaartje: ‘Met blijdschap en dankbaarheid ontvingen wij van de Heere ...’ en dan volgt de naam van een net geboren kindje. Met blijdschap ontvangen, dat moeten de Filippenzen ook doen met Epafroditus. Deze broeder, medearbeider en medestrijder was uit Filippi naar Paulus gekomen met gaven van de gemeente (4:18). Op weg naar Paulus in Rome is hij echter ernstig ziek geworden. Paulus ziet zelfs een verband tussen zijn reis en zijn ziekte (2:30). Misschien was zijn gezondheid al niet zo sterk en was het voor hem niet zonder risico om de lange reis van Filippi naar Rome af te leggen. Maar het mag Epafroditus wat kosten! Wat een opofferingsgezindheid. Een voorbeeld voor ons allen. Wat mag het ons kosten? Mensen als Epafroditus ontvang je met blijdschap en houd je in ere. Niet dat je hun de eer geeft, maar je dankt de Heere dat Hij zulke mensen geeft.
De barmhartigheden van God maken een zondaar hoogmoedig, maar een kind van God juist nederig en dankbaar. (Th. Watson)