18 september 2019

Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid.
Filippenzen 3:1
Ten slotte ...
Het lijkt erop alsof Paulus zijn brief gaat afsluiten. Het Griekse woord dat hier is vertaald met ‘verder’, wordt vaak vertaald met ‘ten slotte’. Paulus vat alles wat hij tot nu toe geschreven heeft nog eens samen met de woorden ‘Verblijdt u’. Hij heeft het immers steeds gehad over de blijdschap in de Heere. ‘Dezelfde dingen’ lijkt dus te slaan op de blijdschap. Dat klopt wel met de volgende woorden waarmee Paulus uitdrukt, dat hij er graag nog een keer over schrijft. Het geeft de gemeente ook ‘zekerheid’. Daarmee bedoelt Paulus niet een zeker weten, maar dat het de gemeente bescherming en veiligheid geeft. In Engelse vertalingen staat vaak het woord ‘safe’. En als hij dat woord schrijft, schiet hem plotseling te binnen dat hij de gemeente nog ergens dringend voor moet waarschuwen. De blijdschap van de gemeente is niet onbedreigd. Blijdschap in de Heere kan met waakzaamheid gepaard gaan. Ook in onze tijd.
Het is niet genoeg als we God één keer prijzen, nee, we moeten Hem herhaaldelijk loven. Beperkte dankbaarheid is hetzelfde als ondankbaarheid. (C.H. Spurgeon)