19 september 2019

Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen.
Filippenzen 3:3
Subtiel maar wezenlijk verschil
Zowel in het Grieks als in de vertaling zit er maar een klein verschil tussen de woorden ‘versnijdenis’ in vers 2 en ‘besnijdenis’ in vers 3. Het woord ‘versnijdenis’ heeft in het Grieks iets van een verminking. Het heeft beslist geen positieve klank. Paulus gebruikt het om aan te geven wat hij in de brief aan de Romeinen aanduidt als de besnijdenis die alleen wordt uitgevoerd om aan de letter van de wet te voldoen, maar die niet met liefde tot de Heere gepaard gaat. Daartegenover staat wat Paulus in de Romeinenbrief de besnijdenis naar het hart en naar de geest van de wet is. Dat is het ware dienen van God in de Geest en het roemen in Christus Jezus. Het scheelt maar een paar lettertjes, en aan de buitenkant van de zaak zelf zie je er misschien niets van. Maar het is een wereld van verschil. Niet onbelangrijk om onszelf af te vragen of we versneden is besneden zijn.
Mag u Gods genade ondervinden? Dank God ervoor. Duizenden kunnen daar niet over spreken. (J.C. Ryle)