20 september 2019

Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd.
Filippenzen 3:7
Herbeoordeling
Paulus heeft aan den lijve ervaren wat het is om schade te lijden. Hij gebruikt dat woord namelijk tegenover de bemanning van het schip dat hem in Handelingen 27 naar Rome moet brengen en dat in de storm zal terechtkomen en vergaan. Het leek de kapitein winst om snel af te varen en zo snel bij de bestemming te zijn. Maar het liep uit op complete schade. Achteraf beoordeeld was het niet verstandig om uit te varen. Zo’n zelfde herbeoordeling vindt plaats in onze dagtekst. Paulus kijkt terug op wat hem eerst winst geleken had, namelijk het naleven van de wet naar de letter, maar zonder de geest. Nu weet hij beter: hij zou er complete schipbreuk door geleden hebben, ware het niet dat de Heere hem van die weg heeft afgeleid. Nu is de kennis van Christus voor hem het meest ‘winstgevend’ geworden. Geen gerechtigheid meer uit werken, maar uit geloof alleen.
De grootste zonden komen in aanmerking voor vergeving. Paulus was een godslasteraar en vervolger, maar toch is hem barmhartigheid geschied. (Th. Watson)