21 september 2019

Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word
Filippenzen 3:10
Met Christus gestorven en opgestaan
In zijn brief aan de gemeente te Rome schrijft Paulus indrukwekkende woorden over het een worden met de Heere Christus, zowel in Zijn sterven als in Zijn opstanding. De doop symboliseert beide: eerst ga je ten onder in het water om er daarna weer uit op te rijzen. Zo is het in het leven van een christen. Hij moet sterven aan zichzelf en zijn eigen vermeende mogelijkheden, om daarna in een nieuw leven van gemeenschap met Christus op te staan. In die gemeenschap aan de opstanding van Christus zit een geweldige kracht, zo schrijft Paulus aan de Filippenzen in onze dagtekst. Hij gebruikt het woord ‘dunamis’, dat wij kennen van het woord ‘dynamiet’. Dat zet je hele leven op zijn kop. Hoe dat gaat, is niet te vatten. ‘Hoe dan ook’, schrijft Paulus en hij geeft daarmee te kennen dat het ook voor hem niet klein te krijgen is, en dat doet er ook niet toe. Als hij Christus maar wint.
Heeft God Zich in Zijn genade tot u gekeerd? Verootmoedig u en wees Hem er dankbaar voor. (C.H. Spurgeon)