7 oktober 2019

(...) zo is ook het geloof zonder de werken dood.
Jakobus 2:26
Geen geloof zonder werken
Jakobus legt de vinger bij de onmisbaarheid van de goede werken. Ze zijn vrucht van het geloof. Als die werken worden gemist, mis je het zaligmakend geloof. Als je iemand tegenkomt die gebrek heeft aan kleding en voedsel, en je stuurt hem weg zonder te helpen … dan heb je een dood geloof. Als je beweert dat de een het geloof heeft en de ander de werken, dan klopt er iets niet. Je geloof tonen zónder de werken … dat kan niet. Het omgekeerde kan wel: ‘Ik zal u uit de werken mijn geloof tonen.’ Abraham is gerechtvaardigd vanwege zijn daden, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar heeft gelegd. Zoals het lichaam zonder de geest dood is, zo is het geloof zonder de werken dood. Het stelt dan niets voor.
Herken je dat in je eigen leven?