8 oktober 2019

Ook de tong is een vuur (…)
Jakobus 3:6
De invloed en misbruik van de tong
Kleine dingen kunnen grote gevolgen hebben. Dat past Jakobus toe op de macht van de tong om te vernietigen. Jakobus wijst erop dat we niet allemaal meester of leraar moeten willen zijn: de een weet het nog beter dan de ander. Dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Leraar zijn is een zaak van geroepen zijn. Je moet verder bedenken dat je gemakkelijk in woorden struikelt en dan de gemeente misleidt. Jakobus maakt duidelijk hoe machtig de tong is. Het is een klein lichaamsdeel. Het lijkt op de toom die we paarden in de bek leggen, waarmee we heel hun sterke lichamen besturen. Jakobus wijst verder op het roer van een schip. Dat doet het vaartuig van koers veranderen als de stuurman dat wil. Zo is de tong ook een vuur, een wereld van ongerechtigheid, omdat het afkomstig is van de satan.
Hoe groot is de invloed van de tong? Kun je voorbeelden geven?