9 oktober 2019

Wie is wijs en verstandig onder u?
Jakobus 3:13
De wijsheid van Boven
Het menselijk geslacht is in staat gebleken alle mogelijke diersoorten te temmen. Maar de tong kan geen mens temmen. Met dezelfde tong loven we God en spreken we een vervloeking uit over mensen, die naar het beeld van God geschapen zijn. Dat komt ook onder christenen voor. Zo mag het niet zijn onder ons. Een fontein borrelt toch niet gelijk zoet en bitter water op. Een boom brengt toch ook maar één soort vruchten voort? Dan is het toch ongerijmd dat uit één mond zegen en vloek voortkomt? De uitweg uit die verwarring is het zoeken naar wijsheid van Boven. De erfenis van hen die vrede brengen in plaats van strijd, is vrucht van gerechtigheid. Dat zal God zegenen. ‘Laat U mijn tong en mond en ‘s harten diepsten grond toch welbehaaglijk wezen’ (Ps. 19).
Uit één mond zegen en vloek, herken je dat?