10 oktober 2019

U bidt wel, maar u ontvangt niet (…)
Jakobus 4:3
Gever of gaven
De Heere moet het voor het zeggen hebben in ons leven. Als wij dat niet aanvaarden, worden daardoor alle verhoudingen verstoord. Eigenliefde en hoogmoed geven dan de toon aan. Dat leidt in de wereld tot haat, nijd, agressie, uitbuiting, terreur en oorlog. We zien ook hoe het gaat als de wereldse levensstijl bepalend wordt voor het leven in kerk en gemeente: elkaar oordelen en veroordelen. Jakobus vermaant de gemeente die door de geest van de wereld wordt beheerst. Ook christenen kunnen daardoor vervallen in werelds gedrag. Ook zij durven zelfs over lijken te gaan. Zelfs het gebed wordt ingeschakeld. Maar dat is een kwalijk, verkeerd bidden. Het gaat dan niet om de Gever, maar om de gaven. Geen wonder dat zij ondanks hun bidden niets ontvangen.
Elkaar veroordelen, herken je dat? Geef voorbeelden.