11 oktober 2019

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.
Jakobus 4:8
Oorzaak en remedie
Jakobus wijst als oorzaak van hun gedrag op de wereldgelijkvormigheid. Ze willen God en de wereld dienen. De gemeente wordt beheerst door overspelige mannen en vrouwen. Vriendschap met de wereld betekent vijandschap tegen God. Als God Zijn Geest heeft gegeven, eist Hij ons helemaal voor Zichzelf op. We mogen ons niet aan de wereld verslingeren. We moeten ons bekeren en ons onderwerpen aan God. Hij wil Zijn kinderen genade schenken. Jakobus roept op tot echt berouw over de zonden – dat is droefheid naar God. Als we de kenmerken van bekering tonen, is er toekomst: ‘Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen’ (vs. 10).
Herken je wereldgelijkvormigheid in je eigen leven?