6 november 2019

Dankdag
Want bij U is de bron van het leven (...)
Psalm 36:10
Bron van alle leven
Een bestaan zonder God en een leven met God. De eerste verzen van deze psalm gaan over mensen die geen ontzag voor God hebben. Ze beramen boze plannen en denken dat er geen haan naar kraait. Een waanvoorstelling want God komt erop terug en het oordeel blijft niet uit. Daarna verzen over mensen die wel ontzag voor de HEERE hebben, zij leven met Hem en kijken heel anders tegen alles aan. Zij zien Gods enorme liefde en Gods grote trouw. Zie jij die werkelijkheid ook: Bij U is de bron van het leven? God is de bron van alle leven. Het felle zonlicht en de zonnewarmte, God Zelf is de oorsprong van alle licht. Wij mensen en dieren hebben eten, het is de HEERE Die ons mensen en dieren zegende. Op dankdag verantwoord jij je: alles wat ik heb is gekregen. Eerst het grootste Geschenk: Jezus, daarna alles om Jezus’ wil.
Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven (Jak. 1:17).